กสธ. ทำ MOU กับ กสทช. ใช้ AI ดูแลสุขภาพประชาชน

Home / บทความทั้งหมด / ข่าวสาร / กสธ. ทำ MOU กับ กสทช. ใช้ AI ดูแลสุขภาพประชาชน
กสธ. ทำ MOU กับ กสทช. ใช้ AI ดูแลสุขภาพประชาชน

วันที่  20 มีนาคม 2562 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องการกำหนดแนวทางการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานบริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Telehealth) ซึ่งจะทำให้ กสธ. สามารถใช้นวัตกรรมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงซอฟท์แวร์ต่างๆ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่นต่างๆ  โดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคไม่เรื้อรังที่จะสามารถลดการเดินทางไปโรงพยาบาล ลดความแออัดของโรงพยาบาลได้

โครงการจะเริ่มดำเนินการนำร่องใน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี สุรินทร์ สงขลา สุราษฎร์ธานี รวม 34 โรงพยาบาล และในอนาคตจะขยายให้ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไป