กสธ. เพิ่มการจัดสรรทุนแพทย์อายุรแพทย์และศัลยแพทย์เป็นกรณีพิเศษ

Home / บทความทั้งหมด / ข่าวสาร / กสธ. เพิ่มการจัดสรรทุนแพทย์อายุรแพทย์และศัลยแพทย์เป็นกรณีพิเศษ
กสธ. เพิ่มการจัดสรรทุนแพทย์อายุรแพทย์และศัลยแพทย์เป็นกรณีพิเศษ

กสธ. เพิ่มการจัดสรรทุนแพทย์อายุรแพทย์และศัลยแพทย์เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ทันกับความต้องการของระบบสุขภาพ

22 กุมภาพันธ์ 2562

นพ. สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การให้ทุนแพทย์ประจำบ้านในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีโครงการจัดสรรทุนสำหรับแพทย์ประจำบ้านรอบพิเศษสาขาอายุรกรรมและศัลยกรรม ซึ่งเป็นสาขาที่สถานพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความต้องการมาก เนื่องจากสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น

            โดยในปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรมทั่วประเทศจำนวน 1,003 คน ต้องการผลิตเพิ่มจำนวน 483 คน สาขาศัลยกรรมมีจำนวน 753 คน ต้องการการผลิตเพิ่ม 425 คน

“การจัดสรรทุนในรอบนี้เป็นรอบพิเศษ จะคัดเลือกแพทย์ในแต่ละเขตสุขภาพเข้าเรียนในศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละเขตสุขภาพ เมื่อเรียนจบก็เข้าทำงานในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพนั้นๆ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนและกระจายแพทย์” นพ.สุขุม กล่าว