การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับการดูแลระยะยาว 10 โครงการ ใน 9 จังหวัด

Home / การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับการดูแลระยะยาว 10 โครงการ ใน 9 จังหวัด

แสดงพื้นที่โครงการวิจัยภายใต้การดำเนินงานของ สวค.

การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับการดูแลระยะยาว 10 โครงการ ใน 9 จังหวัด

อ.สันทราย จ. เชียงใหม่, อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร, อ.ชัยบาดาล จ. ลพบุรี, อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี, อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์, อ.ศรีวิไล จ. บึงกาฬ, อ.จักราช, จ.นครราชสีมา, อ.บางกล่ำ จ. สงขลา, อ.ฉวาง และเขตเทศบาล จ. นครศรีธรรมราช

ข้อมูลเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562