จี้ สธ. ชี้แจงการสั่งชะลอการจ่ายค่าตอบแทนตาม ฉ.11 และ ฉ. 12

Home / บทความทั้งหมด / ข่าวสาร / จี้ สธ. ชี้แจงการสั่งชะลอการจ่ายค่าตอบแทนตาม ฉ.11 และ ฉ. 12
จี้ สธ. ชี้แจงการสั่งชะลอการจ่ายค่าตอบแทนตาม ฉ.11 และ ฉ. 12

จากการที่ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งด่วนที่สุดเพื่อขอให้ชะลอการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ตามประกาศ ฉ.11 และ ฉ. 12 ในปีงบประมาณ 2562 นั้น ได้ก่อให้เกิดความสงสัยและไม่พอใจกับกำลังคนด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมาก และเรียกร้องให้กระทรวงฯ ออกมาให้ความกระจ่างถึงเหตุผลและที่มาที่ไปของคำสั่งดังกล่าว

นายริซกี สาร๊ะ เลขาธการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ได้ให้สัมภาษณ์ hfocus (ttps://www.hfocus.org/content/2019/03/16899) ว่าคำสั่งฉบับนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความกังวลว่าจะมีปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่ กระทรวงสาธารณสุขจึงควรรีบแก้ไขเรื่องนี้ อย่างไรก็ดีนายริซกี ยอมรับว่าที่ผ่านมาการจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงฯ ตามประกาศต่างๆ ค่อนข้างมีปัญหา จึงอยากให้มีการรื้อประกาศการจ่ายค่าตอบแทนใหม่

“”น่าจะจัดสรรกันใหม่เพื่อลดปัญหาเดิมๆ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยว สตง.มาตรวจก็มีปัญหา มันต้องแก้ที่ต้นทางคือเอาระเบียบมาร่างใหม่ จะได้บังคับใช้อย่างไม่มีปัญหา ดังนั้นอยากให้ตั้งคณะทำงานมาร่างใหม่ ไม่ใช่แค่ ฉบับ 11-12 แต่ทุกฉบับที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน เพราะรวมๆตอนนี้เรามีปัญหาว่าพอรวม ฉบับที่ 2, 5, 10, 11 และ 12 แล้ว บางวิชาชีพได้เฉียดแสนบาท/เดือน แต่วิชาชีพที่อยู่ในพื้นที่กันดารได้น้อยมาก จึงน่าจะมีการร่างกันใหม่” นายริซกี กล่าว

ในขณะที่เพจ Gossipสาสุข ซึ่งเป็นเพจที่ติดตามและวิพาก์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวเชิงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าประกาศฉบับนี้ทำให้ความ “เชื่อถือ” ของบุคลากรในระบบสุขภาพที่มีต่อระบบราชการหดหายลงไปเรื่อยๆ “กระทรวงสาธารณสุขมักจะมีข้ออ้างยอดฮิตว่าเป็นเพราะระบบค่าตอบแทนมีความซับซ้อน มีประกาศหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง มีเงินพิเศษหลายส่วนและมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก….ที่น่าเห็นใจคือบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ ต่างก็ทำงานหนักเพื่อพยุงไว้ซึ่งระบบหลักประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างก็มีปัญหาของตัวเองที่ต้องจัดระบบรองรับคนไข้จำนวนมากซึ่งเข้ามารับบริการอย่างแออัดภายใต้งบประมาณที่จำกัด”

เพจ Gossipสาสุข ได้เสนอทางออกของปัญหาการจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขในระยะยาวไว้ว่า ต้องแก้ไขในเชิงโครงสร้าง เปลี่ยนระบบการเมืองให้เป็นมิตรและง่ายต่อการบริหารจัดการสถานพยาบาล และการจัดสรร คน-เงิน-ของ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่มานานได้รับการแก้ไข

ภาพ: www.hfocus.org

อ่าน: ปลัด สธ. สั่งชะลอการจ่ายค่าตอบแทน