นักวิชาการสาธารณสุข 27 จังหวัดยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมฯ ขอความเป็นธรรมบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการปฏิบัติงานด่านหน้าช่วงโควิด19 รอบใหม่

Home / บทความทั้งหมด / นักวิชาการสาธารณสุข 27 จังหวัดยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมฯ ขอความเป็นธรรมบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการปฏิบัติงานด่านหน้าช่วงโควิด19 รอบใหม่
นักวิชาการสาธารณสุข 27 จังหวัดยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมฯ ขอความเป็นธรรมบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการปฏิบัติงานด่านหน้าช่วงโควิด19 รอบใหม่

จากการที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายบรรจุข้าราชการที่ปฏิบัติงานกับโควิด – 19 เพิ่มเป็นรอบที่สอง โดยจะขอกรอบอัตรากำลังจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 38,000 ตำแหน่ง ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของนักวิชาการสาธารณสุขในจังหวัดต่างๆ เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่ตกหล่นจากการได้รับการบรรจุรอบแรก

กลุ่มนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งมีการรวมตัวเป็นเครือข่ายมองว่าหลักเกณฑ์ในการบรรจุข้าราชการรอบแรกไม่เป็นธรรมกับวิชาชีพของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รายคาบ จ้างเหมาบริการ และลูกจ้างโครงการที่ปฏิบัติงานโควิดมาต่อเนื่อง แต่ไม่ได้รับสิทธิบรรจุข้าราชการ เนื่องจากไม่มีเลขตำแหน่ง ทำให้ขาดโอกาส ทั้งที่เป็นกลุ่มที่ทำงานด้านหน้าเคียงข้างกลุ่มนักวิชาชีพอื่นมาตลอด วันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมาเครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุข 27 จังหวัด เช่น ตรัง พัทลุง ชุมพร ยะลา นราธิวาส ปัตตานี เชียงใหม่ เชียงราย จึงได้ยื่นข้อเรียกร้องไปยัง กพ. ผ่านทางศูนย์ดำรงธรรม 2 ข้อ ดังนี้ 1. ขอให้บรรจุกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านโรคโควิด19 ให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ และ 2.ขอให้บรรจุบุคลากรในหน่วยงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พร้อมกับหน่วยงานของโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆ