บุคลากรระบบสุขภาพติดเชื้อ COVID รวม 87 ราย

Home / บทความทั้งหมด / ข่าวสาร / บุคลากรระบบสุขภาพติดเชื้อ COVID รวม 87 ราย
บุคลากรระบบสุขภาพติดเชื้อ COVID รวม 87 ราย

จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุขของไทยติดเชื้อ COVID 19 เพิ่มมากขึ้น ตัวเลขล่าสุดวันที่ 12 เมษายน มีบุคลากรติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมเป็น 87 ราย

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID 19 ประจำวันที่ 12 เมษายน ว่า พบผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่มขึ้นอีก 33 ราย ในจำนวนนี้เป็นบุคลากรในระบบสุขภาพ 7 ราย เมื่อรวมกับยอดการติดเชื้อเดิม ทำให้ประเทศไทยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสะสม 87 ราย เมื่อคำนวณกับยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่มีรวมทั้งหมด 2,551 ราย จำนวนบุคลากรในระบบสุขภาพที่ติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ 3.41 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด

พบว่าสาเหตุหลักที่บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขได้รับเชื้อเกิดจากการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยไม่ทราบว่าผู้ป่วยเป็นผู้ติดเชื้อ ปัจจัยสำคัญเกิดจากการที่ผู้ป่วยปกปิดข้อมูล โดยพบว่าบุคลากรที่ติดเชื้อในโรงพยาบาลมีทั้งบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทั้งในแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แผนกฉุกเฉิน แผนกทันตกรรม ห้องปฏิบัติการ และพนักงานสนับสนุน รองลงไปเป็นกลุ่มที่ได้รับเชื้อจากนอกโรงพยาบาล คือจากชุมชนสังคมภายนอก และมีส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

“นี่คือสิ่งที่น่ากังวล เพราะหากบุคลากรติดเชื้อ พวกเขาจะต้องหยุดการทำงาน ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อดูอาการ ส่วนคนที่อยู่รอบข้างของหมอหรือคนที่อยู่ข้างๆ พยาบาลที่เป็นพยาบาลด้วยกันก็ต้องโดนกักไปด้วย ฉะนั้นผลที่ตามมาคือกระทบต่อการให้บริการต่อประชาชนคนอื่นๆ ทั้งหมด เพราะว่าหมอก็จะไม่มี คนไข้ก็ต้องรอมากขึ้น” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

โรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับผลประทบจากการที่บุคลากรติดเชื้อมากที่สุด คือมีแพทย์ติดเชื้อ 1 ราย พยาบาล 2 ราย แต่ทำให้ต้องมีการกักตัวแพทย์ที่บ้านอีก 6 คน และเจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆ รวม 21 คน ทำให้ทั้งโรงพยาบาลเหลือแพทย์ให้บริการผู้ป่วยเพียง 1 คน ซึ่งทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาต้องสั่งปิดโรงพยาบาล  1  สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม –  6 เมษายน เพื่อฆ่าเชื้อ ระหว่างนี้รับบริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น โดยให้มีแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลอื่นหมุนเวียนมาแบ่งเบาภาระงาน

การติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์กำลังเป็นที่หวั่นวิตกของหลายประเทศ องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ตัวเลขบุคลากรในระบบสุขภาพทั่วโลกสูงถึง 22,073 ราย (นับถึงวันที่ 8 เมษายน 2563)  โดยส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทำงาน จากปัจจัยต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงต่อเนื่องกันหลายชั่วโมง การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัยที่เหมาะสมและการขาดอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น เช่น ชุด PPE รวมถึงการติดเชื้อจากแหล่งชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสมาชิกในครอบครัว