รมว.สธ.และ สปสช. เร่งเดินหน้าผลักดันร้านยาคุณภาพจ่ายยาแทน รพ.

Home / บทความทั้งหมด / ข่าวสาร / รมว.สธ.และ สปสช. เร่งเดินหน้าผลักดันร้านยาคุณภาพจ่ายยาแทน รพ.
รมว.สธ.และ สปสช. เร่งเดินหน้าผลักดันร้านยาคุณภาพจ่ายยาแทน รพ.

จากการที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดเวลาการเข้ารับบริการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยการรับยาที่ร้านขายยาคุณภาพนั้น เบื้องต้น สปสช. ได้มีการเสนอทางเลือกไว้ 3 แบบ คือ

  1. โรงพยาบาลเป็นผู้จัดยาและส่งยาไปที่ร้านยาคุณภาเพื่อจ่ายยาให้กับผู้ป่วย ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ รพ.ศิริราชดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ระบบนี้สามารถลดความแออัดของโรงพยาบาลได้ แต่ไม่ลดภาระงานของบุคลากร
  2. นำยาไปสำรองไว้ที่ร้านยาคุณภาพและให้เภสัชกรร้านยาเป็นผู้จัดยาตามใบสั่งแพทย์ ร้านยาจะทำหน้าที่เสมือนห้องจ่ายยาย่อยของโรงพยาบาล
  3. ร้านยาคุณภาพเป็นผู้จัดซื้อยาและสำรองยาในการจ่ายยาให้ผู้ป่วยเอง โดย รพ.เป็นผู้ตามจ่ายค่ายาให้ร้านยาคุณภาพ ทางเลือกนี้สามารถลดความแออัดและแบ่งเบาภาระงานของโรงพยาบาลได้

นายอนุทินกล่าวว่าเบื้องต้นจะนำร่องในโรงพยาบาล 50 แห่งและร้านขายยาคุณภาพ 500 แห่งทั่วประเทศ จำกัดการจ่ายยาเฉพาะ 4 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และจิตเวช ซึ่งเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนผู้ป่วยรวมอยู่ที่ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล โดยการรับยาที่ร้านยาคุณภาพนั้นผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าบริการใดเพิ่มเติม

“เรื่องนี้ประชาชนได้ประโยชน์ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความมั่นใจของผู้ป่วยต่อยาที่ได้รับจากร้านยาคุณภาพ จะต้องเป็นยาตัวเดียวกันเหมือนกับที่ได้รับจากโรงพยาบาล เป็นสิ่งที่ต้องระวัง ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและสร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้ป่วยได้ ส่วนกรณีหากจำเป็นต้องเปลี่ยนยาต้องเป็นการสั่งเปลี่ยนจากหมอหรือโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่ใช่ร้านยาเปลี่ยนเอง และเมื่อระบบนี้เดินไปจุดหนึ่งเชื่อว่าจะมีร้านขายยาคุณภาพเข้าร่วมเพิ่มเติม” รมว.สธ. กล่าว