ระบบจัดแพทย์ใช้ทุนลงพื้นที่ ยิ่งแก้ยิ่งวุ่น

Home / บทความทั้งหมด / E-MAGAZINE / ระบบจัดแพทย์ใช้ทุนลงพื้นที่ ยิ่งแก้ยิ่งวุ่น
ระบบจัดแพทย์ใช้ทุนลงพื้นที่ ยิ่งแก้ยิ่งวุ่น

ต้องเรียกว่างงไปตามๆ กัน ที่เมื่อจู่ๆ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กำหนดเงื่อนไขการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุนของปี 2565 ออกมาว่าจะให้แพทย์จบใหม่ที่มีคะแนนสอบ NL หรือการประเมินรับรองความรู้ในการประกอบวิชาชีพสูงสุด 425 คนแรก มีสิทธิได้เลือกพื้นที่ใช้ทุนก่อน แทนระบบจับฉลากเหมือนที่เคยเป็นมาทุกปี

โดยปกติถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนระบบใดๆ ก็ตาม ย่อมต้องเป็นไปเพื่อให้ระบบใหม่ที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานั้นสามารถปิดจุดอ่อนของระบบเดิมที่ดำรงอยู่ได้ แต่การปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรแพทย์จบใหม่ลงสู่โรงพยาบาลชุมชนเพื่อทำงานในฐานะแพทย์ใช้ทุนในครั้งนี้ ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ไม่เห็นทางว่าจะเป็นการปิดจุดอ่อนของระบบเดิมได้

อย่างที่รู้กันว่าโรงพยาบาลชุมชนในประเทศนี้มีจำนวนหลายแห่งที่แพทย์จบใหม่ไม่อยากไปทำงาน ทั้งด้วยเหตุผลทางกายภาพ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ เดินทางไม่สะดวก ไกลบ้าน ทั้งด้วยเหตุผลด้านการทำงาน เช่นโรงพยาบาลที่ขึ้นชื่อเรื่อง สตาฟ หรือแพทย์รุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ก่อนโหด ชอบทิ้งเวรให้แพทย์จบใหม่ แถม consult ลำบาก หาตัวไม่ค่อยเจอ  และอื่นๆ อีกมากมาย การจับฉลากโรงพยาบาลที่จะได้ไปใช้ทุน จึงถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเลือกจัดสรรแพทย์จบใหม่ลงไปใช้ทุนมากที่สุด คือทุกคนไม่มีสิทธิเลือกเท่ากัน  ต้องพึ่งกับบุญกรรม หรือโชควาสนาของตนเองเพียงอย่างเดียว ทุกปีเมื่อฤดูการจับฉลากแพทย์ใช้ทุนมาถึงเราจึงได้เห็นหลายคนหลั่งน้ำตาเมื่อจับฉลากได้โรงพยาบาลที่มีคุณสมบัติข้างตน บางคนถึงขั้นขอลาออกจากการเป็นแพทย์ใช้ทุน และชดใช้เงิน 400,000 คืนให้กับรัฐบาลเพื่อไม่ต้องไปทำงานในพื้นที่ที่ไม่เป็นที่ปรารถนาอย่างรุนแรงเหล่านั้นเลย

ปีที่แล้วระบบการจับลากมีเสียงบ่นและร้องเรียนมากถึงความไม่เป็นธรรม เพราะต้องจับฉลากแบบออนไลน์ ให้แพทย์จบใหม่กรอกข้อมูลลง google form และจับฉลากโดยใช้การสุ่มตัวเลขจากบัตรประชาชน ซึ่งก็เกิดปัญหาว่า ระบบ google form ไม่ real time ทำให้ไม่สามารถเห็นได้ว่าใครเลือกพื้นที่ไหนบ้าง หรือโรงพยาบาลไหนที่มีจำนวนแพทย์ใช้ทุนครบแล้ว โรงพยาบาลไหนที่ยังขาดบ้าง ซึ่งในครั้งนั้น ก็มีเสียงจากผู้บริหารอย่าง นพ.ชวศักดิ์ กนกกัณฑพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)  ออกมาบอกว่าจะให้มีการปรับปรุงระบบการจับฉลากของปีนี้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากขึ้น แต่แล้วระบบใหม่ของปีนี้กลับให้มีแพทย์กลุ่มหนึ่งมีสิทธิได้เลือกโรงพยาบาลเพื่อใช้ทุนก่อน

 

หลักเกณฑ์ใหม่การจัดสรรแพทย์ใช้ทุนปี 2565  ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

ยังไม่ต้องนำมาใช้จริง ทุกคนก็ต้องคาดเดาผลล่วงหน้าได้ว่าแพทย์จบใหม่ 425 คนที่ได้คะแนนสอบ NL สูงที่สุดย่อมไม่มีใครเลือกไปทำงานใช้ทุนในโรงพยาบาลที่มีคุณสมบัติไม่พึงปรารถนาตามที่กล่าวมา แล้วแพทย์ที่เหลือก็ค่อยมาจับเลือกโรงพยาบาลที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านั้น เหตุใดระบบการจัดสรรแพทย์ลงไปทำงานใช้ทุนจึงกลายเป็นระบบที่เอื้อให้เกิดอภิสิทธิ์ชนได้ขนาดนี้ ที่ผ่านมาปัญหาแพทย์จบใหม่ลาออกเพราะไม่อยากใช้ทุนก็เป็นปัญหาหลักที่หนักหนาสาหัสพอแล้ว เพราะทำให้ระบบต้องสูญเสียแพทย์ออกไปตั้งแต่ต้นทาง การให้อภิสิทธิ์แพทย์ที่สอบได้คะแนนดีเลือกพื้นที่ได้ก่อนจะไม่ยิ่งทำหปัญหาการลาออกของแพทย์จบใหม่รุนแรงขึ้นหรือ

หากไม่สามารถคิดค้นระบบที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ ก็ควรกลับไปใช้แบบเดิมก่อน อย่างน้อยก็ไม่ทำให้สถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่แล้ว เลวร้ายลงไปมากขึ้นอีก

 

โดย จับพลัดจับผลู