วิกฤตเลือดหมดคลัง เร่งระดมการบริจาค

Home / บทความทั้งหมด / ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / วิกฤตเลือดหมดคลัง เร่งระดมการบริจาค
วิกฤตเลือดหมดคลัง เร่งระดมการบริจาค

ปัญหาสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 คือประชาชนไม่กล้าบริจาคโลหิต ในขณะที่ความต้องการโลหิตในระบบบริการสุขภาพไม่ได้ลดน้อยลง ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนโลหิต

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่าในเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมาสภากาชาดไทยได้รับโลหิตจากผู้บริจาครวมเพียง 149,384 ยูนิต ขณะที่ความต้องการโลหิตของผู้ป่วยเฉลี่ยรายเดือนอยู่ที่ 200,000 ยูนิต ทำให้มีโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้ป่วยจำนวนมากต้องถูกเลื่อนการผ่าตัด และชะลอการรักษาพยาบาลออกไป โดยปัญหาการขาดแคลนโลหิตนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมานานถึง 5 เดือนแล้ว สภากาชาดไทยจึงขอวิงวอนให้ประชาชนที่ร่างกายแข็งแรงออกมาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันในสถานพยาบาลไกลบ้าน มีข้อจำกัดสำหรับผู้เพิ่งรับการฉีดวัคซีนว่าไม่ควรบริจาคโลหิตในวันเดียวกับวันฉีดวัคซีน