สกูปพิเศษ

Home / สกูปพิเศษ

LTC กรุงเทพฝันให้ไกลต้องไปให้ถึง

LTC กรุงเทพฝันให้ไกลต้องไปให้ถึง

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวง เมืองใหญ่ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ทั้งโครงสร้างเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูง  ท้้งโครงสร้างระบบบริการสุขภาพปฐมที่ซับซ้อน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งโครงสร้างทางสังคมที่เน้นความเป็นปัจเจก...

โควิด – 19 กับระบบ LTC ในเขตเมือง

โควิด – 19 กับระบบ LTC ในเขตเมือง

ลำพังปัญหาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงในเขตเมืองเพียงอย่างเดียวก็ถือเป็นปัญหาที่ท้าทายระบบสุขภาพมากแล้ว  เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ความท้าทายนี้ยิ่งเข้มข้น กลายเป็นปัญหาใหญ่ซ้...

ระบบจัดแพทย์ใช้ทุนลงพื้นที่ ยิ่งแก้ยิ่งวุ่น

ระบบจัดแพทย์ใช้ทุนลงพื้นที่ ยิ่งแก้ยิ่งวุ่น

ต้องเรียกว่างงไปตามๆ กัน ที่เมื่อจู่ๆ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กำหนดเงื่อนไขการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุนของปี 2565 ออกมาว่าจะให้แพทย์จบใหม่ที่มีคะแนนสอบ NL หรือการประเมินรับรองความรู้ในการประกอบวิชาชีพ...

ชีวิตและความตายของด่านหน้าโควิด – 19

ชีวิตและความตายของด่านหน้าโควิด – 19

ในวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ความปลอดภัยของกำลังคนในระบบสุขภาพโดยเฉพาะบุคลากรด่านหน้า เป็นสิ่งสำคัญที่ภาครัฐต้องจัดให้เกิดขึ้น เพราะความปลอดภัยของบุคลากรหมายถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบบริการสุขภา...

การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจให้คนไข้โควิด-19

การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจให้คนไข้โควิด-19

คงไม่มีเรื่องไหนบีบหัวใจบุคลากรทางการแพทย์มากเท่าประกาศของ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิด – 19 ที่ประกาศและเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อวาน ...

ไทยอยู่ตรงไหนในลำดับคิวการจองวัคซีนของโลก

ไทยอยู่ตรงไหนในลำดับคิวการจองวัคซีนของโลก

การห้าวหาญขนาดประกาศจะเปิดประเทศให้ได้ใน 120 วัน ท่ามกลางการระบาดของโรค แปลว่าต้องมีความมั่นใจสูงมาก นายกฯ บอกว่ามีการทำสัญญาจองวัคซีนไปแล้วกว่า 105.5 ล้านโดส มั่นใจว่าจะสามารถฉีดให้ประชาชนไทย 50 ล้าน...