สธ.เตรียมปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็น พกส. ทั้งหมดภายในปี 2562

Home / บทความทั้งหมด / ข่าวสาร / สธ.เตรียมปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็น พกส. ทั้งหมดภายในปี 2562
สธ.เตรียมปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็น พกส. ทั้งหมดภายในปี 2562

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในวันที่  26 พ.ย. 2561 ว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงฯ ทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุนซึ่งปัจจุบันมีจำนวนรวมกันมากกว่า 19,000 คน ให้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ครบทุกคนภายในปี 2562 เพื่อให้ได้รับค่าแรงเพิ่มขึ้นและมีความก้าวหน้าตามสายงาน คาดว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 31 ล้านบาท โดยให้มาจากเงินบำรุง แต่ทั้งนี้ต้องรอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ยังจะมีการเร่งรัดการปรับค่าตอบแทนให้ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการปรับเป็น พกส. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 แต่เงินเดือนยังไม่ขึ้นตามตำแหน่ง ให้ได้รับการปรับด้วย โดยคำนวณจากอายุงานเริ่มต้นอายุงานที่ 5 ปี ขึ้นไป เพิ่ม 150 บาทต่อเดือน อายุงาน 10 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 250 บาทต่อเดือน อายุงาน 15 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น 350 ยาทต่อเดือน และอายุงาน 20 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น 450 บาทต่อเดือน โดยมีผลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป


  • แหล่งที่มา: www.matichon.co.th
  • รูปภาพจาก: www.mgronline.com