สภาการสาธารณสุขชุมชนร้องของเงินค่าตอบแทนวิชาชีพ

Home / บทความทั้งหมด / E-MAGAZINE / สภาการสาธารณสุขชุมชนร้องของเงินค่าตอบแทนวิชาชีพ
สภาการสาธารณสุขชุมชนร้องของเงินค่าตอบแทนวิชาชีพ

 วันที่ 21 พ.ค. 2563 ตัวแทนสภาการสาธารณสุขชุมชนเข้ายื่นหนังสือต่อกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีการจัดสรรเงินค่าตอบแทนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและการบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

นายเอนก ทับทิม กรรมการและเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน อ้างถึงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติก่อนหน้านี้ในการบรรจุบุคลากรที่ทำงานช่วงโควิดเป็นกรณีพิเศษ โดยแบ่งเป็น 3 เฟส นั้น พบว่าบุคลากรวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 7,438 อัตรา จะได้รับการบรรจุเฟสสุดท้าย คือประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งสภาฯ มองว่าอาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นจึงขอเรียกร้องให้บรรจุบุคลากรวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพร้อมกับวิชาชีพอื่น เพราะที่ผ่านมาบุคลากรสาธารณสุขชุมชนทำงานด้านการตรวจคัดกรองมาโดยตลอด ส่วนในเรื่องค่าตอบแทนสภาฯ ต้องการให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลค่าตอบแทนประเภทวิชาชีพให้กับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนด้วยเพราะเป็นวิชาชีพในระบบสุขภาพเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นแต่ไม่เคยได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้ ก่อนหน้านี้ สภาฯ ได้ยื่นเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่มีความคืบหน้า