เภสัชกรนิวยอร์ก กับบทบาทใหม่ในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

Home / บทความทั้งหมด / E-MAGAZINE / เภสัชกรนิวยอร์ก กับบทบาทใหม่ในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
เภสัชกรนิวยอร์ก กับบทบาทใหม่ในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

โดยแม่พลอย

 

ณะที่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดไปทั่วโลก และทั้งโลกกำลังเฝ้ารอยาและวัคซีนตัวใหม่ที่จะป้องกันและต่อสู้กับไวรัสร้ายกาจตัวใหม่นี้ ต้องไม่ลืมว่าประเด็นหนึ่งที่สำคัญในการรับมือกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ไม่น้อยไปกว่าการผลิตยาและวัคซีน นั่นคือบุคลากรคุณภาพที่จะรับหน้าที่ฉีดยาและวัคซีน

การขาดแคลนบุคลากรทำหน้าที่ตรงนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญในสหรัฐอเมริกา ที่พบว่าแม้จะมีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล แต่จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ยังคงสูงทุกปี รัฐบาลของหลายๆ รัฐในอเมริกาได้ออกฎหมายเพื่ออนุญาตให้เภสัชกรสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่รับบริการให้กับประชาชน และรัฐล่าสุดที่มีการตรากฎหมายลักษณะนี้ออกมาในเดือนกันยายนปีที่แล้ว และมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคมปีเดียวกันคือนิวยอร์ก

“เหตุผลใหญ่ที่สุดที่เราและรัฐอื่นๆ ผลักดันกฏหมายฉบับนี้เพราะประชาชนได้รับการฉีดวัคซันไข้หวัดใหญ่ไม่ทั่วถึง ในแต่ละปีมีชาวอเมริกันเสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่และปอดบวมมากกว่า 30,000 คน โดย 4,000-6,000 คน อยู่ในนิวยอร์ก” คาร์ล ฟีเบลคอร์น แห่งสำนักเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การเภสัชแห่งเมืองบัฟฟาโล  (Buffalo School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก กล่าว

เดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำนักเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การเภสัชแห่งเมืองบัฟฟาโล และสมาคมเภสัชกรอเมริกัน ได้จัดอบรมเภสัชกรในรัฐนิวยอร์กเพื่อให้มีความรู้ความสามารถพอที่จะรับบทบาทใหม่ที่กฎหมายอนุญาตได้ ตลอดช่วงเวลา 3 วันเต็มของการฝึกอบรม เภสัชกรจะได้เรียนรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนและระบบการให้บริการ นับตั้งแต่ตัววัคซีน ผลข้างเคียง การจัดเก็บวัคซีน การจัดทำบันทึกผู้รับบริการ การตลาด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการฝึกฉีดกับผลส้มเพื่อเรียนรู้และคำนวณแรงดันที่เหมาะสมที่ต้องใช้ในการกดเข็มฉีดยาให้ทะลุผิวคนไข้ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการฉีดวัคซีนให้กับเพื่อนเภสัชกรที่เข้าอบรมด้วยกัน

ฟีเบลคอร์น ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมดังกล่าว คาดว่าใน 1 เดือนจะสามารถสร้างเภสัชกรที่มีความรู้ความสามารถในการฉีดวัคซีนได้ 150 คน ปัจจุบันมีเภสัชกรที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลนิวยอร์กประมาณ 20,300 คน

การบังคับใช้ของกฎหมายในเดือนธันวาคมทำให้เภสัชกรทุกคนที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลนิวยอร์กมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และปอดบวมให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่จะรับวัคซีนจากเภสัชกรได้จะต้องมีใบสั่งจากแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพมาแสดง

 “การอนุญาตให้เภสัชกรสามารถฉีดวัคซีนได้จะเพิ่มจำนวนประชาชนที่เข้าถึงวัคซีน เพราะร้านขายยามักจะเปิดทำการนานกว่า (คลินิก) และให้บริการในวันหยุดด้วย)”  ชาร์ลส์ ฟัสชิลโล จูเนียร์ วุฒิสมาชิกของพรรคริพับลิกัน จากลองไอร์แลนด์ ซึ่งสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้บอกกับสำนักข่าวเอพีในวันที่ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กลงนามเห็นชอบกฎหมายฉบับนี้ ในเดือนกันยายน ปีที่แล้ว

นิวยอร์กเป็นรัฐที่ 49 ที่มีกฎหมายลักษณะนี้ ปัจจุบันมีเพียงรัฐเมนรัฐเดียวที่ยังไม่มีกฎหมายให้อำนาจหน้าที่กับเภสัชกรในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และปอดบวม ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการเสนอตามมาในที่สุด

การเพิ่มบทบาทของเภสัชกรในอเมริกาน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทั้งโลกว่า เมื่อมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ควรได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีนั้น ท่ามกลางกระแสความต้องการวัคซีนใหม่เพื่อรับมือกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่จากเม็กซิโก หวังว่าเราจะไม่ลืมเรื่องการสร้างคนและความเหมาะสมในการใช้วัคซีนใหม่ด้วย มิเช่นนั้นวัคซีนใหม่ที่ผลิตขึ้นมาอาจจะไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ได้

 

แหล่งข้อมูล

The Associated Press, “New Law Lets Pharmacists Administer Flu Vaccinations”, The New York Times, September 5, 2008

Alaina Scott, “Vaccination by pharmacists: New York pharmacists train to give flu and pneumonia shots”, Modern Medicine, March 1, 2009