เมื่อโควิด – 19 สั่นคลอนระบบการดูแลระยะยาวในอเมริก

Home / E-MAGAZINE / เมื่อโควิด – 19 สั่นคลอนระบบการดูแลระยะยาวในอเมริก
เมื่อโควิด – 19 สั่นคลอนระบบการดูแลระยะยาวในอเมริก

รายงานจากฐานข้อมูล Long-term-care COVID Tracker ซึ่งเป็นระบบติดตามการได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ของผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงของอเมริการะบุว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโควิด -19 ทั้งหมดของอเมริกาเป็นผู้มีภาวะพึ่งพิงในระบบการดูแลระยะยาวถึง 1 ใน 3

หากคำนวณเฉพาะผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงของอเมริกาจะพบว่าร้อยละ 8 ของผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงต้องเสียชีวิตด้วยเชื้อไวรัสนี้ และหากพิจารณาเฉพาะผู้มีภาวะพึ่งพิงในสถานบริบาล (nursing home) จะพบว่าต้องสูญเสียประชากรในกลุ่มนี้้ร้อยละ 10 ให้กับเชื้อไวรัสโควิด – 19

LTC COVID Tracker เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ COVID Tracking Project (CTP) ซึ่ง The Atlantic นิตยสารข่าวชื่อดังของอเมริกาจัดทำขึ้นในเดือนมีนาคม ปี 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีการรายงานเกี่ยวกับโควิด -19 ของอเมริกา  ที่มีการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อนี้ในอเมริกา โดยทุกวันจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการระบาดจากทุกรัฐ ให้ความสำคัญกับการติดเชื้อในกลุ่มประชากรเปราะบางกลุ่มต่างๆ ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ต้องการการดูแลระยะยาวจากระบบบริการสุขภาพ (Long-term Care: LTC) โดยเริ่มมีการเก็บข้อมูลของกลุ่มผู้ป่วย LTC ในเดือนกันยายน 2563

การเก็บข้อมูลผู้ป่วยกลุ่ม LTC ระบบฐานข้อมูลนี้เก็บได้เพียงข้อมูลจากสถานบริบาล และสถานที่ให้การดูแลผู้ป่วย LTC ในระดับสถาบันเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ศูนย์กลางการให้บริการ Medicare และ Medicaid ของรัฐส่งให้เฉพาะข้อมูลผู้ป่วยในสถานบริบาลเท่านั้น ทั้งนี้ระบบการดูแลผู้ป่วย LTC ของอเมริกามีหลากหลาย แตกต่างไปตามรับการให้การดูแลตามความต้องการของผู้ป่วย ทั้งในลักษณะบ้านพักชรา สถานบริบาล สถานพยาบาลเฉพาะกลุ่มเช่น สถานพยาบาลผู้ป่วยอัลไซเมอร์  ศูนย์ day-care เป็นต้น คาดการณ์กันว่าหากระบบฐานข้อมูล LTC COVID Tracker สามารถรวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่งได้ครบ ตัวเลขการตายของผู้ป่วย LTC น่าจะสูงกว่านี้

แม้จะเก็บข้อมูลได้เพียงส่วนหนึ่ง ตัวเลขที่รวบรวมได้ก็เพียงพอที่จะทำให้สรุปได้ว่าระบบริการสุขภาพของอเมริกายังไม่ปกป้องคนกลุ่มนี้อย่างดีพอ โดยพบว่าประชากรที่ต้องพึ่งพิงระบบบริการ LTC มีอยู่เพียงประมาณร้อยละ 1 ของประชากรทั้งหมด แต่อย่างน้อยร้อยละ 34 ของผู้เสียชีวิตด้วยโควิด – 19 ของประเทศกลับเป็นคนกลุ่มนี้

LTC COVID Tracker ได้รายงานการวิเคราะห์ของตนเองไว้ว่า การที่ผู้ป่วยในระบบ LTC ต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนั้นเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการจัดบริการและการรายงานข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน โดยมีการยกตัวอย่างในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปี 2563 ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สั่งให้สถานบริบาลทุกแห่งทดสอบหาการติดเชื้อของผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลทุกคน แต่รัฐบาลก็ไม่สามารถจัดหาชุดตรวจและงบประมาณสำหรับตรวจได้เพียงพอ

อย่างไรก็ดี LTC COVID Tracker ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ป่วย LTC ที่เสียชีวิตไว้ มีเพียงตัวเลขจากจากคณะกรรมการสุขภาพรัฐนิวยอร์กรายงานไว้ในช่วงต้นปี 2564 ว่าเฉพาะรัฐนิวยอร์กมีประชากรในระบบ LTC ของรัฐเสียชีวิตด้วยโควิด 12,743 ราย ในจำนวนนี้มี 3,829 ราย ได้รับการส่งต่อและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล นอกนั้นเสียชีวิตในสถานดูแลเดิมของตนเอง

 

แหล่งข้อมูล
https://covidtracking.com/nursing-homes-long-term-care-facilities

https://apnews.com/article/new-york-nursing-home-coronavirus-deaths-a6c214f4467976efdfca9ba75f8adaef

https://www.ny1.com/nyc/all-boroughs/news/2021/02/08/covid-19-deaths-in-nursing-homes-closer-to-15-000–new-data-shows

 

ภาพประกอบ: NBC News