โครงการการถอดบทเรียนการบริหารกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับการดูแลระยะยาว

Home / บทความทั้งหมด / ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการการถอดบทเรียนการบริหารกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับการดูแลระยะยาว
โครงการการถอดบทเรียนการบริหารกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับการดูแลระยะยาว

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 โครงการการถอดบทเรียนการบริหารกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับการดูแลระยะยาว โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)

ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ที่โรงแรมไมด้า ดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อให้ตัวแทนของ 11 พื้นที่ของการดำเนินการในเฟสแรกได้นำเสอแนวทางการการบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ สำหรับการดูแลระยะยาวของตนเอง ภายหลังผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนพื้นที่เฟสที่สองได้เข้ามาแนะนำพื้นที่และเรียนรู้กรอบการดำเนินการของโครงการ