Author: Admin1 idoconnect.com (Admin1 idoconnect.com)

Home / Admin1 idoconnect.com
นพ.มงคล ณ สงขลา “วันที่ความฝันสวนทางกับความจริง”
เรื่อง

นพ.มงคล ณ สงขลา “วันที่ความฝันสวนทางกับความจริง”

ช่วงระยะเวลาเพียง 1 ปี ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในยุคของรัฐบาลที่ก้าวขึ้นมาปกครองประเทศด้วยวิธีการพิเศษ นพ.มงคล ณ สงขลา แพทย์อาวุโสจากสายแพทย์ชนบท ได้ทั้งขายฝัน และลงมือปั้นฝันให...

นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์ “กาวใจระหว่างหมอและคนไข้”
เรื่อง

นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์ “กาวใจระหว่างหมอและคนไข้”

  ทุกคนต่างก็เป็นเหยื่อของโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการ โครงสร้างที่วางไว้มันยังไม่ลงตัว ทั้งฝ่ายผู้ให้บริการและผู้รับบริการก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไร เป็นปัญหาเรื่องโครงสร้าง ...

พิไลพร แก้วเขียว “ผีเสื้อจากแดนใต้”
เรื่อง

พิไลพร แก้วเขียว “ผีเสื้อจากแดนใต้”

หากคนนอกพื้นที่เดินเข้าไปในโรงพยาบาลยะรัง อ. ยะรัง จ.ปัตตานี แวบแรกของความรู้สึกอาจจะบอกกับตัวเองว่าที่นี่มีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนโรงพยาบาลทั่วไป ที่นี่มีคนไข้นั่งรอคิวกันอยู่ด้านนอก มีหมอใส่เสื้อกา...

มศว ก้าวแรกสู่เวทีโลกของโรงเรียนแพทย์ไทย
เรื่อง

มศว ก้าวแรกสู่เวทีโลกของโรงเรียนแพทย์ไทย

คณะแพทยศาสตร์ มศว ประกาศอย่างเป็นทางการถึงความพยายามเปิดสูตรแพทย์ศาสตร์ศึกษาให้สาธารณะได้รับรู้เป็นครั้งแรกในปี 2551 ในงานประชุมวิชาการประจำปีไตรภาคีครั้งที่ 1 ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว, University of ...

คนละไม้ละมือ ปฏิรูปการจัดการกำลังคน
เรื่อง

คนละไม้ละมือ ปฏิรูปการจัดการกำลังคน

เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ทศวรรษ ที่ระบบบริหารและจัดการกำลังคนด้านสุขภาพอยู่ภายใต้วิธีคิดและวิธีปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้การวางแผนระดับชาติส่งตรงไปสู่ภูมิภาค โรงพยาบาลเล็กๆ ใต้สุดปลายด้ามขวาน โรงพย...

ความเสี่ยงและความสุขของคนในโรงพยาบาล
เรื่อง

ความเสี่ยงและความสุขของคนในโรงพยาบาล

  เพิ่มกำลังการผลิต เพิ่มค่าตอบแทนบุคลากร เพิ่มกรอบอัตรากำลัง หลากหลายมาตรการแห่งการ “เพิ่ม” ที่ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนและการกระจุกตัวของกำลังคนด้านสุขภาพ แต่ไม่ว่าเราจะ “เพิ่ม” มามากแล...

ปัจจัยการเลือกสถานที่ทำงานของพยาบาลวิชาชีพ
เรื่อง

ปัจจัยการเลือกสถานที่ทำงานของพยาบาลวิชาชีพ

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีปัญหาการเรื่องการกระจายตัวของพยาบาลไม่ต่างจากแพทย์ คือจะมีการกระจุกตัวของวิชาชีพตามตามโรงพยาบาลในเมืองและมีปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในชนบท แม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะมีกลวิธีในการด...

นักศึกษาพยาบาลกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เรื่อง

นักศึกษาพยาบาลกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

“ทำให้เราเห็นสภาพชีวิตจริงของเขาตั้งแต่อยู่ที่บ้านจนกระทั่งมาอยู่ที่โรงพยาบาล เมื่อเห็นคนไข้ถูกดุ เราจะรู้สึกเห็นใจและเข้าใจเขา ต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาทำอย่างที่เราอยากให้ทำไม่ได้” ความเห็นหนึ่ง...

ปัญหาการขาดแคลนแพทย์แผนไทยกับใบประกอบโรคศิลปะ
เรื่อง

ปัญหาการขาดแคลนแพทย์แผนไทยกับใบประกอบโรคศิลปะ

แพทย์แผนไทยและสุขภาพทางเลือก เป็นกระแสการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้นตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้บุคลากรที่ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงกา...

พยาบาลผดุงครรภ์ในนิวซีแลนด์
เรื่อง

พยาบาลผดุงครรภ์ในนิวซีแลนด์

คิดว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินข่าวคราวปัญหาการขาดแคลนพยาบาลผดุงครรภ์ในประเทศนิวซีแลนด์มาบ้าง เพราะเมื่อ 2 ปีก่อน วิกฤติความขาดแคลนที่นั่นเคยเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ในเมืองไทยเมื่อโรงพยาบาลบางแห่งในเวลล...

  • 1
  • 2