Author: admin hrdo (admin hrdo)

Home / admin hrdo
โควิด–19 – ผู้ป่วยมะเร็ง – ห้อง ICU
เรื่อง

โควิด–19 – ผู้ป่วยมะเร็ง – ห้อง ICU

เรื่องราวเกี่ยวกับความเห็นและความรู้สึกของแพทย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งในประเทศออสเตรเลียท่านหนึ่ง ที่ถูกแพทย์อื่นขอให้ย้ายคนไข้ของเธอซึ่งเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและโอกาสรอดแทบไม่มีออกจากห้อง ICU เพื่อส่งเตียง...

26 มกราคม, 256526 มกราคม, 2022by
ทันตแพทย์เฉพาะทาง เมื่อจำนวนสวนทางกับผลงาน
เรื่อง

ทันตแพทย์เฉพาะทาง เมื่อจำนวนสวนทางกับผลงาน

กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาทันตแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัดและศูนย์เชี่ยวชาญอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2559 ด้วยการอนุมัติการลาศึกษาต่อเฉพาะทางของทันตแพทย์ และในปี 2563 ทัน...

7 มกราคม, 25657 มกราคม, 2022by
การสื่อสารของแพทย์ในมุมมองนักวิชาการด้านการสื่อสาร
เรื่อง

การสื่อสารของแพทย์ในมุมมองนักวิชาการด้านการสื่อสาร

คลิปการปะทะกันทางวาจาระหว่างหมอกับญาติผู้ป่วยที่พาผู้ป่วยลงมาจากดอยตอนดึกแล้วถูกไล่กลับบ้านด้วยเหตุผลว่าไม่ใช่กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน สะท้อนให้ปัญหาทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยกับญาติห...

9 ธันวาคม, 256410 ธันวาคม, 2021by
ระบบจัดแพทย์ใช้ทุนลงพื้นที่ ยิ่งแก้ยิ่งวุ่น
เรื่อง

ระบบจัดแพทย์ใช้ทุนลงพื้นที่ ยิ่งแก้ยิ่งวุ่น

ต้องเรียกว่างงไปตามๆ กัน ที่เมื่อจู่ๆ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กำหนดเงื่อนไขการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุนของปี 2565 ออกมาว่าจะให้แพทย์จบใหม่ที่มีคะแนนสอบ NL หรือการประเมินรับรองความรู้ในการประกอบวิชาชีพ...

4 พฤศจิกายน, 25644 พฤศจิกายน, 2021by
8 เดือน เด็กไทยติดเชื้อโควิด – 19 เกินแสนคน
เรื่อง

8 เดือน เด็กไทยติดเชื้อโควิด – 19 เกินแสนคน

กรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดตัวเลข 8 เดือนแรกของปีนี้ เด็กไทยติดเชื้อโควิด – 19 แล้วถึง 109,961 คน คิดเป็นร้อยละ 11.21 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาส...

24 กันยายน, 256424 กันยายน, 2021by
วิกฤตเลือดหมดคลัง เร่งระดมการบริจาค
เรื่อง

วิกฤตเลือดหมดคลัง เร่งระดมการบริจาค

ปัญหาสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 คือประชาชนไม่กล้าบริจาคโลหิต ในขณะที่ความต้องการโลหิตในระบบบริการสุขภาพไม่ได้ลดน้อยลง ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนโลหิต รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์...

24 กันยายน, 256424 กันยายน, 2021by
ความไม่เป็นธรรมของเบี้ยเสี่ยงภัยโควิด
เรื่อง

ความไม่เป็นธรรมของเบี้ยเสี่ยงภัยโควิด

จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้มีการจ่ายค่าเบี้ยเสี่ยงภัยให้บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด โดยกำหนดให้เบิกค่าตอบแทนเป็นผลัด ผลัดละ 1,000 บาท และ 1,500 บาท นั้น ทำให้นักรังสีกลุ่ม...

24 กันยายน, 256424 กันยายน, 2021by
นักวิชาการสาธารณสุข 27 จังหวัดยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมฯ ขอความเป็นธรรมบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการปฏิบัติงานด่านหน้าช่วงโควิด19 รอบใหม่
เรื่อง

นักวิชาการสาธารณสุข 27 จังหวัดยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมฯ ขอความเป็นธรรมบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการปฏิบัติงานด่านหน้าช่วงโควิด19 รอบใหม่

จากการที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายบรรจุข้าราชการที่ปฏิบัติงานกับโควิด – 19 เพิ่มเป็นรอบที่สอง โดยจะขอกรอบอัตรากำลังจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 38,000 ตำแหน่ง ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของนั...

16 กันยายน, 256416 กันยายน, 2021by
ชีวิตและความตายของด่านหน้าโควิด – 19
เรื่อง

ชีวิตและความตายของด่านหน้าโควิด – 19

ในวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ความปลอดภัยของกำลังคนในระบบสุขภาพโดยเฉพาะบุคลากรด่านหน้า เป็นสิ่งสำคัญที่ภาครัฐต้องจัดให้เกิดขึ้น เพราะความปลอดภัยของบุคลากรหมายถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบบริการสุขภา...

16 กันยายน, 256416 กันยายน, 2021by
กทม. จัดรถฉีดวัคซีนบริการถึงบ้าน
เรื่อง

กทม. จัดรถฉีดวัคซีนบริการถึงบ้าน

กทม. เปิดตัวเป็นพื้นที่แรกในประเทศที่จัดรถฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงถึงบ้าน เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางไม่สะดวก และการแออัดรวมกันของประชาชนที่ต้องเดินทางไปยังศูนย์ฉีดวัคซีนในสถานที่ที่...

15 กันยายน, 256415 กันยายน, 2021by