หมวดหมู่: บทความทั้งหมด

สธ. ปฏิรูประบบบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ เน้นให้มีชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม
เรื่อง

สธ. ปฏิรูประบบบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ เน้นให้มีชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเพิ่งรับตำแหน่งในเดือนตุลาคม 2561 กล่าวถึงนโยบายในการปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในเร็วๆ นี้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการกำ...

การประชุมวิชาการประจำปี การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ
เรื่อง

การประชุมวิชาการประจำปี การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ

จบลงแล้วสำหรับการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 โดยมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ ซึ่ง ส...